Warsztaty edukacyjne pt. „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”

(181 pkt.)

Realizator: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Termin realizacji: 15 września  – 30 listopada 2016 r.

Cele projektu:

Cel główny:

Głównym celem projektu jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniem zmian klimatu, identyfikacja czynników mających wpływ na te zmiany oraz podniesienie świadomości ekologicznej związanej ze zmianą klimatu.

Cele szczegółowe:

Celami szczegółowymi prowadzonych warsztatów jest zwrócenie uwagi i zainteresowanie młodzieży wzajemnymi relacjami pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, zespołem czynników meteorologicznych, w sytuacji obserwowanych zmian klimatu i ich wpływ na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia mieszkańców Polski, a przede wszystkim potencjalne skutki zdrowotne i środowiskowe.

Przedsięwzięcie ma na celu:

  • zwiększenie wiedzy dotyczącej ekologii,
  • zwiększenie świadomości młodzieży na zmiany zachodzące w naszym klimacie,
  • zapoznanie uczestników z nowoczesnym sprzętem badawczym,
  • zacieśnienie współpracy wśród młodzieży poprzez pracę w grupach.

Odbiorcy:

Grupę docelową stanowić będzie przede wszystkim młodzież, ale także nauczyciele
i mieszkańcy zainteresowani przyrodą i otoczeniem, w którym żyją. Zajęcia będą skierowane przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponieważ młodzież ta podczas systemu kształcenia posiada zbyt małą liczbę godzin przedmiotów takich jak Ekologia, czy Przyroda. Realizowane są one odpowiednio: Przyroda w szkołach podstawowych, a Ekologia w szkołach średnich. Niesie to za sobą konsekwencję niskiego poziomu wiedzy ekologicznej. Dlatego do udziału w warsztatach wybrane zostały szkoły gimnazjalne. Projekt w szczególności jest przeznaczony dla klas trzecich. Uczniowie Ci posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą otaczającego nas środowiska, a przeprowadzone przez nas zajęcia uzupełnią ją o nowe zagadnienia.
Do udziału zaproszone będą trzy szkoły z województwa lubelskiego leżące w miejscowościach poniżej 10000 mieszkańców. Uczniowie będą brali udział w zajęciach w sposób aktywny, wykonując doświadczenia oraz opisując i analizując wyniki pod opieką wykonawców projektu i nauczycieli. Każda ze szkół uczestniczących w warsztatach zostanie wyposażona w stację pogodową, zakupioną w ramach projektu, co pozwoli na kontynuowanie obserwacji warunków pogodowych oraz zmieniającego się klimatu po zakończeniu projektu.

Więcej informacji o projekcie

Uzasadnienia

Olek C - 23-06-2017 03:34
Ciekawy projekt.
Anna Morawska - 22-06-2017 15:40
Uważam, że jest to dobry projekt.
Katarzyna Kozicka - 22-06-2017 14:59
Temat na czasie
Ewa Mężyk - 22-06-2017 14:05
Ciekawe warsztaty
Magdalena Ryżak - 22-06-2017 13:50
Prezentacja ciekawych informacji w bardzo przystępnej formie
Adrian Rogula - 22-06-2017 11:54
Dzisiejszej młodzieży brakuje świadomości i wiedzy na temat ogólno pojętej ekologi. Myślę, że te warsztaty powinny im pomóc w podniesieniu świadomości na ww tematy.
Sandra Wełnitz - 22-06-2017 11:50
Bardzo pouczające i zachęcające do działania
Paulina Szewczuk - 22-06-2017 07:33
Potrzebna jest większa świadomość społeczeństwa na to jak działanie ludzkie wpływa na środowisko.
Cezary Sławiński - 21-06-2017 20:03
Propaguje dbanie o jakość środowiska i klimatu
Beata Pikuła - 20-06-2017 23:32
W zalewie sprzecznych i nieraz kontrowersyjnych informacji ważne jest aby przekazywać młodemu pokoleniu w sposób przystępny sprawdzone informacje na temat tego, skąd się biorą zmiany klimatu i do czego mogą prowadzić, ponieważ to od ich postawy i świadomości zależy to w jakim świecie przyjdzie im żyć.
Konrad Kuzioła - 20-06-2017 21:36
Ciekawe warsztaty
Aga Skomorowska - 20-06-2017 20:50
warto poszerzać wiedzę o klimacie
Konrad Zielonka - 20-06-2017 18:53
Warto edukować młodzież i zainteresować ją na wpływ związany zmianami klimatu przez gospodarkę. Takie postępowanie pozwoli na podniesienie świadomości całego społeczeństwa po przez dyskusje w domu o projekcie.
Paulina Majewska - 20-06-2017 15:57
wartościowy projekt
Maciej Podgórski - 20-06-2017 08:23
Warto zapoznawać młodzież z takimi zagadnieniami
Piotr K - 20-06-2017 08:03
Podoba mi się bardzo szeroki kontekst szkolenia a w szczególności uświadamianie, że to my mamy najwiekszy wpływ na środowisko poprzez codziennie czynności
Martyna Kubik - 20-06-2017 04:33
Wartościowy projekt
Łukasz Jakóbczyk - 19-06-2017 22:59
kształtowanie świadomości człowieka o poszanowaniu natury i bogactw naturalnych.
Edyta Oracz - 19-06-2017 22:53
Bo uważam, że to dobry pomysł :)
Róża Skomorowska - 19-06-2017 22:45
Świetny i ciekawy pomysł
Michał Goliszek - 19-06-2017 22:27
Uzasadniam ;)
Karol Kostecki - 19-06-2017 22:21
Tak trzeba
Edyta Aleksandrowicz - 19-06-2017 16:42
Bardzo przydatne zagadnienie
Małgorzata Dudek - 19-06-2017 13:24
Nakciekawszy projekt
Agata Piasecka - 19-06-2017 11:39
Polecam warsztaty. Najlepszy sposób edukacji wśród młodzieży.
Zbigniew Jurkowski - 18-06-2017 20:24
Dobry Projekt
dawidbukalski@gmail.com Bukalski - 17-06-2017 12:10
Moim zdaniem najlepszy projekt
Grzegorz Adamczuk - 17-06-2017 08:25
Temat mi bliski
Małgorzata Zajda - 16-06-2017 10:02
Projekt bardzo ciekawy i warty zrealizowania.
Edyta Rojek - 15-06-2017 09:13
Ciekawa inicjatywa i warty projekt do ponownej realizacji
Jolanta Kruczek - 14-06-2017 19:47
Najciekawszy projekt
Aleksandra Grona - 14-06-2017 19:35
Projekt obejmuje szeroki zakres tematyczny.
Grzegorz Konasiuk - 14-06-2017 18:57
Klimat jest ważny !
Karolina Guz - 14-06-2017 17:45
Uważam że to bardzo ciekawy temat dla współczesnych czasów. Mam nadzieję że część ludzi zostanie uswiadomionych o zagrozeniach dla klimatu.
Agata Grula - 14-06-2017 17:04
Zwiększenie świadomości ekologicznej młodych ludzi, uwrażliwienie ich na problem zmian klimatu.
Dorota Pudełko - 14-06-2017 16:44
Świetny i ciekawy pomysł!
Hubert Modrzewski - 14-06-2017 16:27
Podoba mi się ta inicjatywa, myślę, że może to być bardzo wychowawczy i uświadamiający projekt
Maks Grzegórzki - 14-06-2017 16:13
Powinno tak być
Paweł Wójcik - 14-06-2017 15:21
Słuszna inicjatywa
ewa dzwolak - 14-06-2017 14:42
w ten sposób dotrze to do większej liczby odbiorców
Katarzyna Molicka - 14-06-2017 13:53
Uważam, że jest to bardzo ważne, aby młodzież zdawała sobie sprawę ze zmian zachodzących w naszym otoczeniu, a projekt wydaje się mieć ciekawą i przemawiającą formę.
Joanna Czerner - 14-06-2017 13:39
Ponieważ jestem za tym aby dzieci i młodzież poznawały zagrożenia jakie mogą spowodować niewłaściwe zachowania
Milena Szyszkowska - 14-06-2017 13:38
Warsztaty są bardzo potrzebne, ludzie nie mają tej świadomości
Małgorzata Sęczkowska - 14-06-2017 12:51
Bardzo dobry projekt poruszający ważne kwestie problematyki społeczno - gospodarczej.
Agnieszka Przech Fus - 14-06-2017 12:38
Ciekawy projekt- wartościowy.
Joanna sagan - 14-06-2017 12:05
Na czasie
Justyna Maliszewska - 14-06-2017 12:02
podoba mi się pomysł
Natalia Kępa - 14-06-2017 12:01
Zmiany klimatu w obliczu wpływu człowieka na każdy jego aspekt, mają kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego regionu, Polski a nawet świata. Dlatego kluczowa jest edukacja społeczeństwa, by zapobiec negatywnym zmianom i zminimalizować te, które już zaszły.
Adrian Szczotka - 14-06-2017 11:03
Dobry projekt
Mariusz Żwirski - 14-06-2017 10:57
Bardzo ciekawy temat w kontekście przyszłości nas wszystkich.
Karolina Rojek - 14-06-2017 10:56
Bo jest to potrzebne
malgorzata kaminska - 14-06-2017 10:56
temat bardzo wazny i istotny w zmianie swiadomosci i stylu zycia naszych dzieci.
Barbara Kostecka - 14-06-2017 10:53
Ciekawy przekaz informacji
Dagmara Gruszczak - 14-06-2017 10:52
Spoleczenstwo powinno zadawax sobie sprawe jak klimat jak wplywa na nas w sposob posredni jak i bezposredni
Monika Bącalska - 14-06-2017 10:51
Projekt opisuje bardzo aktualny problem współczesnego świata. Zmiany klimatyczne dotykają wszystkich sfer życiowych choć społeczeństwo sobie nie do końca zdaje z tego sprawę
Kasia Miszczuk - 14-06-2017 10:51
Myśle ze to dobry pomysł !!
Maria Anna - 14-06-2017 10:48
Poniewaz edukacja ekologiczna jest bardzo wazna w dzisiejszych czasach. Szczegolnie teraz w dobie galopujacej gospodarki produkujacej coraz wiecej smieci i zanieczyszczajacej srodowisko.
Marta Cybulak - 14-06-2017 10:23
bardzo ważny temat
Piotr Goławski - 14-06-2017 10:16
ponieważ
Natalia Jankie - 14-06-2017 05:38
Projekt najbardziej wartościowy globalnie i lokalnie
Artur Machaj - 13-06-2017 23:32
Potrzebny i merytoryczny projekt.
Anna Mazur - 13-06-2017 23:19
Projekt szyty na miarę aktualnych potrzeb. Obiecujący i dający duże nadzieje na zrobienie czegoś konkretnego i ważnego.
Dominik Wieczorek - 13-06-2017 22:58
Dobrze dobrane teksty i działania dydaktyczne dla młodych osób, które pomogą im rozwijać się w przyszłości.
Dariusz Kopiński - 13-06-2017 22:57
  
Mateusz Kosowski - 13-06-2017 22:23
Bardzo ciekawe warsztaty godne polecenia
Monika Zubik - 13-06-2017 22:13
Warsztaty pełne wartościowej wiedzy przekazywanej w bardzo przystępny sposób! Fachowa robota!
Grzegorz Zagajski - 13-06-2017 21:52
Ciekawe warsztaty na istotny temat.
Tomasz Bławucki - 13-06-2017 21:29
W projekcie zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące aktualnych problemów gospodarczych i wpływu na życie codzienne.
Bartlomiej Składanek - 13-06-2017 21:20
Uważam, że to najlepszy projekt
Arkadiusz Em - 13-06-2017 20:13
Przekazanie fundamentalnych zmian zachodzących w środowisku, wskazanie istoty współpracy w ochronie zasobów środowiskowych a także zapoznanie młodzieży z zagadnieniami technicznymi oraz badawczymi umożliwiającymi jej dalszy rozwój w kierunkach mających wpływ na poprawę jakości stanu obecnego środowiska.
Andrzej Kopacz - 13-06-2017 19:53
Bardzo ciekawy i wartościowy projekt.
BUCZAK KASIA - 13-06-2017 19:40
Nie ma lepszych!
Karolina Kołdys - 13-06-2017 19:24
jest to niezwykle istotny projekt, aby podnieść świadomość społeczeństwa
Wojciech Gadaszewski - 13-06-2017 18:37
Temat często pomijany, warto o tym wiedzieć
- 13-06-2017 15:16
podoba mi się idea ze względu na aktualność tej problematyki
Wojciech Skierucha - 13-06-2017 14:06
Tematyka interesująca
Kornelia Pielak - 13-06-2017 14:05
Bardzo ciekawy projekt.
Piotr Baranowski - 13-06-2017 13:28
Cudne warsztaty.
Mateusz Ł - 13-06-2017 13:20
Bardzo ciekawa aparatura!
Bartłomiej Gackiewicz - 13-06-2017 12:51
Polecam
Anna Walkiewicz - 13-06-2017 12:09
Tematyka o znaczeniu globalnym - ze względu na skutki - warto ją przybliżać.
BEATA Bobowicz - 13-06-2017 11:32
program potrzebny by uświadamiać ludzi
Sylwester Podgórski - 13-06-2017 11:15
Warsztaty godne polecenia. Każdy aktywnie bierze w nich udział, ponieważ są w prosty i jakże ciekawy sposób pokazane najważniejsze zagadnienia naukowe. Super
Joanna Siecińska - 13-06-2017 08:44
Super warsztaty. Dużo przystępnej wiedzy, dobry przekaz prowadzących.
Grzegorz Antoszek - 13-06-2017 08:12
Były bardzo interesujące i, czego się nie spodziewałem, obiektywne.
Agnieszka Grzęda - 13-06-2017 07:04
Warsztaty warte uwagi.
MIchał Lewiński - 12-06-2017 23:01
Czy zmiana klimatu nie jest pretekstem na ekspancje Monsanto na Europę?
Marcin Kołba - 12-06-2017 22:41
Najlepsze i najciekawsze warsztaty.
Wojciech Karoliński - 12-06-2017 21:54
Zmiany klimatu są faktem, dlatego niezwykle istotne jest uświadomienie ludziom, zwłaszcza tym młodym, jakie będą konsekwencje tych zmian w niedalekiej przyszłości.
Anna Taraba - 12-06-2017 21:47
Najlepsze edukacyjne warsztaty
Krzysiek Czapla - 12-06-2017 20:59
Świetne przedsięwzięcie,widać, że organizatorm dbanie o wodę leży na sercu.
Marta Sadownik - 12-06-2017 20:59
Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. W niektórych regionach coraz popularniejsze są ekstremalne zjawiska pogodowe jak upały, susze, gwałtowne deszcze. Co nie jest obojętne dla zdrowia ludzi. Uważam, że ten temat daje dużo do myślenia.
Dawid Krzyżanek - 12-06-2017 20:48
Najlepsza inicjatywa, o której ostatnio słyszałem. Trzymam kciuki!
Fra Diavolo - 12-06-2017 20:45
Ciekawe i przyjemne w odbiorze!
Michał Skoczylas - 12-06-2017 20:39
Zajecia podczas których używa sie ciekawego sprzętu oraz w ciekawy sposób porusza się istotne tematy. Polecam
Justyna Szerement - 12-06-2017 20:36
Bardzo ciekawe warsztaty
Jacek Krasny - 12-06-2017 20:21
Projekt najlepszy z dostępnych. Powodzenia!
Jacek Lewandowski - 12-06-2017 19:29
Ciekawy projekt, jeśli byłby wdrażany systemowo w szkołach (większa liczba szkół) poprawiłby wrażliwość ludzi na sprawy związane z dbaniem o środowisko.
Rafał Mazur - 12-06-2017 19:12
Aktualny zakres tematyczny oraz ciekawa forma prowadzenia warsztatów. Projekt zdecydowanie wart uwagi!
Hubert Szymański - 12-06-2017 18:52
Ten projekt mnie się podoba :)
Dawid Bogusławski - 12-06-2017 18:49
Bardzo interesuje mnie ten projekt :)
Kamila Gromska - 12-06-2017 18:36
-
Katarzyna Parafian - 12-06-2017 18:14
Pogłębianie wiedzy ma temat środowiska, ekologii, wzajemnych relacji między nimi a klimatem jest bardzo ważne z perspektywy zmian w nich zachodzących a warsztaty są dobrą do tego okazją.
Małgorzata Szadkowska - 12-06-2017 17:47
warsztaty są niezwykle potrzebne dla zwiększenia świadomości społeczeństwa, szczególnie młodzieży, na kwestie związane ze zmianą klimatu.
Michał B - 12-06-2017 17:35
Temat jak najbardziej na czasie i potrzebny do przekazania nie tylko młodzieży szkolnej, ale wszystkim.
Katarzyna Pilarska - 12-06-2017 15:36
Bardzo dobry pomysł.
Magdalenka Maria Gos - 12-06-2017 12:52
Warsztaty były niezmiernie ciekawe. Dzieci otrzymały cenne informacje, a każde z nich mogło zapoznać się z działaniem kamery termograficznej, czy pomiarem wilgotności gleby. Wiedza praktyczna z pewnością przyda im się na dalszych etapach kształcenia.

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.