O nas

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest niezależną organizacją pozarządową, która charytatywnie, naukowo i edukacyjnie angażuje się w działania społecznie użyteczne, przyczyniające się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wspierania społeczności wiejskich, zmniejszania skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsi i w małych miastach.

Fundacja należy do najaktywniejszych instytucji mikropożyczkowych i najbardziej dynamicznych instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona od ponad 25 lat działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich – przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży – w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. FDPA zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Fundusz Pożyczkowy FDPA ułatwia dostęp przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Oferta jest skierowana w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego. Doceniamy zapał młodych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wyników w postaci księgowego dochodu, ale za to mają wizjonerski pomysł i racjonalny, przemyślany plan jego wdrożenia. Działamy w regionach, w sąsiedztwie naszych klientów, dlatego też posiadamy dobre rozeznanie rynku. Znamy problemy przedsiębiorców, dzięki czemu możemy być elastyczni i szybko reagować na ich potrzeby.

FDPA prowadzi również działalność edukacyjno-informacyjną i wspiera wysiłki wielu instytucji oświatowych i badawczych oraz współpracuje z instytucjami doradczymi wspierającymi rolników i mieszkańców wsi. Współpraca ze środowiskiem naukowym oraz angażowanie się w debaty na temat najbardziej istotnych i aktualnych zjawisk zaowocowała szeregiem niezwykle cenionych publikacji. Najbardziej znaną pozycją jest wydawany co dwa lata „Raport o stanie wsi – Polska Wieś ”, który zapoczątkował wiele dyskusji na temat kondycji rolnictwa i problemów polskiej wsi.

Fundacja realizuje również projekty edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców wsi, których celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatycznych i potrzeby działań adaptacyjnych w rolnictwie oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. W ramach tych działań powstały takie publikacje jak m.in. „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE”, „Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie”, „OZE dla domu i biznesu”, „Biogazownie szansa dla rolnictwa i środowiska”, „Poferment nawozem dla rolnictwa”.

Od 2009 Fundacja organizuje Konkurs „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”, promując dorobek i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Tym projektem wspierane są wysiłki tych, którzy wskazują istotną rolę obszarów wiejskich w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego i znaczenia ich wartości kulturowych.

Fundacja prowadzi swoja działalność w siedmiu biurach terenowych: w Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie), Płocku, Radomiu i Siedlcach, (woj. mazowieckie), Łańcucie (woj. podkarpackie), Nowym Sączu (woj. małopolskie) i Zambrowie (woj. podlskie) oraz siedzibie głównej w Warszawie.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.