Happening pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Happening pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”

W dniu 12 i 13 października 2016 r. w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Tyszowcach odbędzie się happening pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”.

W ramach happeningu uczniowie gimnazjum będą przedstawiać niekorzystny wpływ ścieżek betonowych i brukowych na zdrowie ludzi uprawiających nordic walking, bieganie, jazdę na rowerze, ale również na środowisko naturalne, gdyż wpływa to na degradację gleby, szybszy spływ wód powierzchniowych oraz wzrost temperatury.

Podczas heppeningu młodzież będzie częstować swoich kolegów i nauczycieli warzywami i owocami przyniesionymi z tradycyjnych ogrodów.

Uczniowie będą prezentować, jak gleba ogrodu chłonie wodę opadową. W tym samym czasie, druga grupa uczniów przedstawi, co dzieje się z wodą na powierzchni betonowej.

Część młodzieży przebierze się za dżdżownice i spróbuje sforsować betonową przeszkodę, zwracając uwagę na znaczenie tych zwierząt dla środowiska, a szczególnie dla krążenia powietrza i wody w glebie. Powyższe działania realizowane przez Gminę Tyszowce w ramach projektu „Pamiętajcie o ogrodach” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.